Logo Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Contact

Bij voorkeur kunt u per e-mail contact opnemen met Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Mocht dit in uw geval niet mogelijk zijn, dan kunt u per post contact met ons opnemen.

E-mail: info@stichting-kim.nl

Post: Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg
Mimosastraat 29
2555 DN Den Haag

Veelgestelde vragen


Kan ik alleen een geschil indienen als ik samen met mijn zorgaanbieder niet tot een oplossing kom voor mijn klacht?

Als u er niet uitkomt met uw zorgaanbieder, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder. Bent u het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan dient u een geschil in bij Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Er zijn ook uitzonderingen. Onder bepaalde omstandigheden kan het niet redelijk zijn ervan uit te gaan dat u de klacht eerst bespreekt met uw zorgaanbieder. In dat geval kunt u zich direct wenden tot Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg. Wij beoordelen dan of een uitzondering kan worden gemaakt. De procedure voor het indienen van een geschil verloopt op de gebruikelijke manier.


Kan Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg mij juridisch adviseren over mijn klacht?

Nee. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg is een onafhankelijke geschilleninstantie en mag geen juridisch advies geven. Wanneer u wilt weten of u in uw recht staat, dan kunt u contact zoeken met:

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u uw verzekeraar om advies vragen.


Wat doet een klachtenfunctionaris?

Als u een klacht heeft over uw zorgaanbieder en u komt er samen niet uit, dan kunt u contact zoeken met de klachtenfunctionaris van uw zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder in Nederland moet volgens de Wkkgz een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben. Voor de volgende zaken kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht:

  • Advies vragen bij het indienen van een klacht
  • Hulp inschakelen bij het formuleren van de klacht
  • Onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen

Uw zorgaanbieder is verplicht om de naam en contactgegevens van de klachtenfunctionaris op een eenvoudige plek te vermelden. Bijvoorbeeld op de website of in de wachtkamer.


Hoe dien ik een geschil in?

Voor het indienen van een geschil kunt u een e-mail sturen naar info@stichting-kim.nl. Wij sturen u vervolgens het geschilformulier retour welke u helemaal invult. Daarna stuurt u het ingevulde formulier retour naar ons.


Wat is het IBAN-nummer van de Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg?

Voor het indienen van een geschil vragen wij griffiegeld. De kosten hiervoor bedragen €75,-. Wij vragen u om dit bedrag uiterlijk 5 dagen na het retour zenden van het ingevulde geschilformulier over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL65ABNA0411956256 t.a.v. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg o.v.v. het dossiernummer.


Moet ik aan de zorgaanbieder laten weten dat ik een geschil indien bij Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg?

Nee, Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg brengt uw zorgaanbieder op de hoogte van het geschil en vraagt om een reactie. Voordat u uw geschil indient bij de geschilleninstantie moet de klacht wel besproken zijn met de uw zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris.


Hoe lang duurt een procedure bij Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg?

Gemiddeld duurt de procedure van het indienen van een geschil tot de uitspraak acht weken. In uitzonderlijke gevallen een verlenging van twee weken nodig. Wij streven ernaar om dit eerder te versturen. In de procedure leest u meer over het proces.


Heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat of een rechtsbijstandsverzekering is niet nodig. De procedure bij Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg is eenvoudig, u kunt alles dus zelf regelen. Als u toch een advocaat wilt inhuren, dan betaalt u die zelf.


Kan ik mij laten vertegenwoordigen door iemand?

Ja, u bepaalt of u de contactpersoon bent tijdens de procedure of iemand anders. Wanneer u de klacht zelf indient, vult u de naam en de contactgegevens van de contactpersoon in op het geschilformulier. De contactpersoon kan het geschil ook indienen namens u.

U kunt altijd besluiten om de contactpersoon te vervangen, ook wanneer het geschil al is ingediend. U meldt in dit geval schriftelijk aan ons dat u niet langer wordt vervangen door een contactpersoon. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@stichting-kim.nl.


Mijn zorgaanbieder wil toch tot een gezamenlijke oplossing komen. Zal ik dit accepteren?

U kunt het geschil altijd alsnog samen oplossen met uw zorgaanbieder. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg adviseert u niet over welk besluit u moet nemen. Aangezien wij een onafhankelijke instantie zijn mogen wij u geen juridisch advies geven. Lossen u en uw zorgbieder het samen op? Dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Uw geschil is dan niet langer in behandeling.

U ontvangt het griffiegeld niet terug van ons als u en uw zorgaanbieder het geschil samen oplossen.


Kan ik de behandeling van een geschil stoppen?

Dat kan altijd. U en uw zorgaanbieder moeten het er wel beiden over eens zijn dat de procedure wordt gestopt. Samen met uw zorgaanbieder meldt u schriftelijk dat jullie de procedure stop willen zetten. U ontvangt het griffiegeld dan niet terug. Als u besluit om de behandeling te stoppen als de klacht nog niet definitief in behandeling is genomen, hoeft uw zorgaanbieder niets te doen.


Is mijn klacht gegrond?

Vooraf kunnen wij niet zeggen of uw klacht gegrond is. De voorzitter bepaalt of uw klacht in behandeling kan worden genomen. In artikel 10 Schriftelijke fase in het Reglement leest u hoe dit beoordeeld wordt.


Als ik een geschil indien wanneer ik de rekening van mijn zorgaanbieder nog niet heb betaald, kan ik dan tot de uitspraak van de geschilleninstantie wachten met de eventuele betaling?

Nee, het indienen van een geschil schort de betaling niet op. U kunt hier wel afspraken over maken met uw zorgaanbieder.


Kan ik de datum van de zitting verplaatsen?

De datum voor een hoorzitting kan in principe niet worden gewijzigd. Alleen in dringende situaties kunt u een aanvraag voor het verplaatsen van de schikkingsdatum doen. U mag ook iemand anders sturen om de zitting bij te wonen. Vooraf moet u deze persoon hiervoor toestemming geven via een machtiging. De naam van de persoon dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven.


Ben ik verplicht om naar de zitting te komen?

Ja, als u vooraf niet heeft aangegeven dat u niet naar de hoorzitting kunt komen, verwachten wij dat u komt.


Mag ik iemand meenemen naar de zitting?

Een advocaat of een vertrouwenspersoon mag u begeleiden naar de hoorzitting.


Waar vindt de zitting plaats?

De zitting vindt in principe plaats op een centrale locatie in Nederland. Een zitting duurt gemiddeld 45 minuten.


Kan ik tegen een uitspraak in beroep gaan?

Nee, tegen een uitspraak van de geschilleninstantie kunt u niet in hoger beroep gaan.

Wij helpen u graag verder

Geschil indienen
Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg © | Privacybeleid