Logo Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Geschil indienen

Wanneer u ontevreden bent over uw behandeling of u hebt een klacht over uw mondzorgverlener, dan onderneemt u eerst de volgende stappen voordat u contact opneemt met Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg.

 1. Probeer samen met uw mondzorgverlener tot een oplossing te komen
  In eerste instantie bespreekt u uw klacht met uw mondzorgverlener en probeert u samen tot een oplossing te komen.
 2. Dien een klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van uw mondzorgverlener
  Komt u er samen niet uit, dan dient u een klacht in bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van uw mondzorgverlener. Hij of zij onderzoekt uw klacht en beoordeelt deze onafhankelijk.
 3. Dien een geschil in bij de Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg
  Bent u het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kunt u een geschil indienen bij de Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg via info@stichting-kim.nl.
 4. Het staat u vrij om de uitspraak hierna voor te leggen aan een rechter. Dit kan binnen twee maanden na de verzenddatum van de brief waarin onze uitspraak staat. De rechter kan een uitspraak van een geschilleninstantie ongedaan maken als deze het onaanvaardbaar vindt dat een partij gebonden zou zijn aan de uitspraak. Bijvoorbeeld omdat de geschilleninstantie de redenen onvoldoende heeft uitgelegd.

Procedure

 1. Indienen van een geschil
  Om een geschil in te dienen, stuurt u een e-mail naar info@stichting-kim.nl. Wij sturen u vervolgens een geschilformulier toe. Dit vult u volledig in en stuurt u terug naar ons. Voor het indienen van een geschil vragen wij griffiegeld. Deze kosten bedragen в75,- en moeten binnen 5 dagen na het retour sturen van het geschilformulier worden voldaan.

  Daarna sturen wij u informatie toe over het verloop van de procedure en wanneer nodig vragen wij u om verdere documentatie op te sturen. Tegelijkertijd laten wij uw zorgverlener weten dat er een geschil door u is ingediend. Wij sturen een kopie van het geschil door naar uw zorgverlener.
 2. Beoordeling klacht voor behandeling
  De voorzitter van Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg beoordeelt binnen 2 weken of het geschil in aanmerking komt voor behandeling. Gaat het geschil bijvoorbeeld over een gebeurtenis die vГіГіr 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden, dan nemen wij uw klacht niet in behandeling. U ontvangt hier dan schriftelijk een bericht van. Het betaalde griffiegeld krijgt u niet terug.

  Als het geschil in behandeling wordt genomen, ontvangen u en uw zorgaanbieder hier ook schriftelijk bericht van. Wij vragen uw zorgaanbieder dan om binnen 4 weken een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan ГГn keer met maximaal 4 weken worden verlengd als uw zorgaanbieder hier schriftelijk om vraagt.

  U en uw zorgaanbieder ontvangen een kopie van alle correspondentie met Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg.
 3. Hoorzitting
  Alleen als Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg oordeelt dat gezien de aard van het geschil een hoorzitting nodig is, dan worden u en uw zorgaanbieder hiervoor uitgenodigd. In alle andere gevallen wordt het geschil schriftelijk behandeld.
 4. Uitspraak van het geschil
  Zodra het dossier is behandeld krijgt u uiterlijk na 8 weken een uitspraak over het geschil. In uitzonderlijke gevallen kan de uitspraak 2 weken later schriftelijk gepubliceerd worden.
 5. In beroep gaan
  Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen een uitspraak van Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg.

Reglement

U kunt ons reglement hier downloaden:

Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg © | Privacybeleid