Logo Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Zorgaanbieders

Wanneer uw patiënt ontevreden is, is het in eerste instantie de bedoeling dat u samen met uw patiënt tot een oplossing probeert te komen. Lukt dat niet, dan kan uw patiënt een klacht indienen bij uw onafhankelijke klachtenfunctionaris. Is uw patiënt het niet eens met de uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan een geschil bij een door de overheid erkende geschilleninstantie worden ingediend.

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bent u verplicht om u als zorgaanbieder aan te sluiten bij een erkende geschillenorganisatie. Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg is erkend door het Ministerie van VWS. Tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici kunnen zich bij ons aanmelden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@stichting-kim.nl.

Wij helpen u graag verder

Geschil indienen
Stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg © | Privacybeleid